د حج لنډ او مفصل بيان

حج پر کومو کسانو فرض دی

دحج فضائل

د ذوالحجی د لومړيو لسو ورځوفضيلت

د حج قسمونه يا ډولونه

داحرام تړلو طريقه

دطواف کولو طريقه

په طواف کې واجبات ،حرام څيزونه او مکروهات

په مقام ابراهيم کې لمونځ او دصفا اومروه ترمنځ سعی

په عرفات دريدل

دجمرو ويشتل او طواف وداع

دحج د اداکولو طريق (لنډ او مفصل )

عمره

افغان حجاجوته د انلاين اسلامې لارښودپيغام

په حج كې هغه اصـلاحات چې جاحې بايد ورباندې پوه وي

دقربانۍ احکام

د حج لارښود (کتاب)

احکام حج وعمره به زبان فارسي

بستن احرام

احکام عمره

صفت حج (ارکان و واجبات حج)

انواع حج

عرفات ،مزدلفه و رفتن به منی

رمی جمرات وطواف وداع

مدينه نبوي زيارت مسجد نبوي صلی الله عليه وسلم

مسائل

د وفات شوي پلار د پاره د حج ادا کول جايز دي ؟

د مکې شريفې نه راوړل شويو زمزم اوبو په اړه يوه پوښتنه

 د حاجيانو استقبال کول او خلکو ته ډوډې ورکول شرعاً څه حکم لري ؟

 که څوک د نوکرۍ په حالت چې حج ورباندې فرض نه وي حج وکړي ايا د اسطاعت نه پس په هغه دوباره حج فرض دی ؟

 د بل په کومک حج کول جايز دی ؟