د کافر سره کار او مزدوري کول رواه دي ؟

د کفارو په کومک او پیسو جومات جوړول

په غير مسلم ملک کې قبولي يا تابعيت اخيستل

په اوس عصر کې د اهل کتاب ښځې سره نکاح صحي ده او که نه ؟

که د دين د پاره خطر وي په غير مسلم هيواد کې استوګنه کول ښه نه دي

په امريکا کې د بانک له لارې د کور اخيستل

په اوس زمانه کې وينځه او غلام څه حکم لري ؟

کافر ته د قرآنکريم ورکول

د کافر څخه غلا کول جايز دي ؟

د مجبوريت له وجي د کافرو سره کار کول جايز دي ؟

د کفارو د کريسمس او نورو اخترونو تعظيم او په هغه کې کډون کول