د نفس د تزکيه په باره کې يوه لنډه رساله

د بنده او الله تعالی تر مينځ د لرې والي لس حجابه (پردې ) – اوله برخه

د بنده او الله تعالی تر مينځ د جدايی لس حجابه (پردې) دوهمه برخه

د الله تعالی د محبت اسباب (لومړی برخه )

د الله تعالی د محبت اسباب (دوهمه برخه )

د الله جل جلاله د خپل بنده سره مينه

په هغو وروڼو پسې مې ژاړم چې زه يې نه يم ليدلی .

ګرانه ! هرې خواته تلاش کوه د خير او نيکۍ لارې ډيرې دي

که غواړې چه ثابت قدمه ووسې …

20 وصیت امام اعظم أبوحنيفه به فرزندش حماد

هر يو مسئول دی نو د خپلو مسئوليتونو ډيرخيال كوﺉ

ای ګناهکاره ! آيا ته پوهيږې چې ګناه ستا سره څه کوي ؟

د بدې خاتمې اسباب (لومړۍ برخه)

د بدې خاتمې اسباب (دوهمه برخه)

په صالح انسان باندې د شيطان پرلپسې حملې

شيطان څنګه نيکان خلک دوکه کوي

له کور څخه د شيطان شړلو لارې

پر انسان باندې د شيطان د باطلو افکارو د نفوذ لارې