دعلماوو بيانونه 

  د تعليم دين کورس مهم بيانونه (پښتو)

د علماؤ ديني بيانونه

د شيخ شمس الرحمن ديني بيانونه

د شيخ امين الله ديني بيانونه

 دمولانا عبدالصبور ديني بيانونه

 

 

نور مهم پښتو بيانونه 

Sheikh Ul Hadith Maulana Idrees NEW
Mufti Syed Wali Shah
Maulana Muneer
Maulana Muhammad Amir Bijlighar
Dunya-Ke-Haqeeqat-Aur-Amma-Aisha-Kay-Fazail Download
Maulana Hasan Jan Shaheed
Shaykh Abu Amir Ruhullah
Shajjahan Bacha – (Shehenshah Bacha) – How Tableeqi-Jamat-Changed-My-Life NEW
Maulana Sher Ali Shah NEW
directed by :Eng: noorullah ahmad

پښتو نعتونه  

د نوار اسلام پښتو اناشيد 

پښتو ترانې

عربي اناشيد

نور عربې اناشيد الاسلامې