دعقيدې په اړه اړينی پوښتنی اوځوابونه

د اسلام لنډه پيږندنه

 دين ، مذهب ، دولت او کلتور څه ته وايي ؟

اسلام ولې له ديموکراسۍ سره په ټکر کې دی ؟

د ايمان نښې او آثار

توسل (واسطه جوړل جايز دي ؟

د رياکارۍ تعريف او يوه مهمه سپارښتنه

پيريان يا جنيات موجود مخلوق دی

هغه اعمال او اخلاق چې ايمان ته زيان رسوي

د شيخ احمد په نوم خبر يا وصيت درواغ او ګمراه کونکی دی

نړيوال کفري طاغوت فرعوني سياست غوره کړې دی

د حضرت مهدی رض په هکله د اهل سنتو عقيده

د بدعت معنی ،قسمونه او لنډ بيان

بدعت ګمراهي ده او دهرې کمراهۍ انجام دوزخ دی

کوم کوم څيزونه بدعت دی ؟ کوم چې په اسلام کې هيڅ اصل نه لري

د بدعت خطرناکې پايلی

کوډي او طالع (سحر او جادو )

د نوروز لمانځلو په اړه لنډ بيان

د عاشورا په اړه هر اړخيره مسائل

په کومو حالاتو کې سړی د اسلام له دائرې څخه وځي او مرتد کيږي ؟

آيا د مرتد توبه قبليږي ؟

اهم ترينه مسئله د توحيد ده

ايمان څنګه تقويه کړو ؟