دحج فضائل
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه). بخاری مسلم ،ابن ماجه ،نسائي ).
له حضرت ابی هريرة رض څخه روايت دی هغه وايي چې ماله رسول الله ص څخه واوريدل چې فرمايل ئی :
څوک چۍ د الله ج لپاره حج وکړي د شهوت او ګناه خبری ونه کړی دی به داسې پاک را وګرځې لکه په کومه ورځ چۍ دی مور زيږولی وي
 
عن أبي هريرة رضي الله عنه:
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). بخاری ، مسلم ،ترمذي اونسائی ).
له حضرت ابی هريرة رض څخه روايت دی چې رسول الله ص وفرمايل :
يوه عمره تر بلی عمري دهغه ګناهونو کفاره ده چې د دوی تر منځ وي او دقبول شوي حج بدله پرته له جنت څخه بل شی ندي (د مبرور معنی هغه چې ګناه پکې نه وي ،قبول شوی وي ،هغه چې ريا پکې نه وي يا هغه چې ورسته ورڅخه ګناه ونشي ) .
 
عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّساءِ جَهَادٌ؟
 قَالَ ((نَعَمْ. عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ))  (ابن ماجه ) .
 له عائشی رض نه روايت دی چې له رسول ص څخه موپوښتنه وکړه آيا په ښځو جهاد شته ؟
رسول الله وويل هو : په ښځو داسې جهاد دی چې په هغه کې قتال نشته هغه حج او عمره ده .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛
 أَنَّهُ قَالَ ((الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ. إِنْ دَعَوْةُ أَجَابَهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ)) ( ابن ماجه ).
له حضرت ابی هريرة رض څخه روايت دی چې يقيناً رسول الله ص وفرمايل :
حاجيان او عمره کوونکی دالله ميلمانه دی که هغوی خدای ج ته دُعا وکړی هغه قبليوي (ځکه چې د ميمه خواهش ضرور پوره کيږي ) او که هغوی د خدای ج څخه عفوه وغواړی هغه بخښل کيږي .